Впечатления


Институт "Еквелден"


“Малкият” влак


Вюрцбургската резиденция


Вюрцбургската резиденция

Цели

Тук още веднъж са изброени целите, които бих искала да постигна с книгата си:

  • Да предам моя опит от Европейската доброволческа служба на доброволци в Германия.
  • Книгата да спомогне за по-доброто разбиране същността на програма „Младеж“ и да послужи като ориентир за младите хора.
  • Да увелича популярността на програма „Младеж“ сред младите хора в България и да ги мотивирам да се включат в нея като европейски доброволци (преди всичко в Германия).