Впечатления


С децата от моята група


С доброволците от първия семинар във Витценхаузен при посещението ни в Касел-Вилхелмсхьое


На почивка в Алпите


Новият съвет в Хановер

Здравейте!

Името ми е Диана Баева. Книгата „Небе пълно със звезди“, осъществена в рамките на проект по дейността „Капитал за бъдещето“, е мое дело. Тя разказва за пътя ми като европейски доброволец в Германия през 2003-2004 г. и има за цел да предаде събрания от мен през това време опит на настоящи и бъдещи доброволци.

Сигурно се питате, как достигнах до идеята да напиша тази книга?

Европейската доброволческа служба изигра решаваща роля в моя живот. Тя промени положително посоката му и допринесе за развитието ми като личност. По време на службата имах уникалния шанс да се срещна с младежи от цяла Европа, да намеря много нови приятели и да осъзная важността от владеенето на чужд език. Като доброволка имах възможност да се запозная и с особеностите на работата с деца с увреждания. Влизайки в ролята на техен възпитател, аз успях да добия повече самостоятелност и увереност в действията си. Освен всичко друго общуването с децата ми помогна да се науча да проявявам повече търпение, разбиране и състрадание към другите. Пътуванията ми из Германия пък ме накараха да разбера германците и тяхната култура по-добре.

Събраните впечатления, мисли и опит аз пожелах да споделя с други млади хора. Така се роди идеята да напиша книга със заглавие „Небе пълно със звезди“. Задачата, която си поставих, беше да предам опита си на европейски доброволци дошли в Германия точно като мен. Освен това исках да информирам българската младеж за невероятната възможност, която дава Европейската доброволческа служба и да мотивирам младите хора в България да се включат в нея. Книгата разказва за службата от гледната точка на един доброволец, което я прави изключително ценна. В рамките на моя проект успях да реализирам и идеята за този сайт. Надявам се той да допринесе за общуването и обмяната на мисли на хора от цяла Европа.

С най добри чувства,

Диана