Впечатления


Сбогуване – накрая всичко все пак завърши добре


В градината на дворец Хохеншвангау


С доброволците и госпожа Щегман в Мюнхен


Аз и госпожа Щегман в Мюнхен

Подкрепа

Както вече споменах, книгата "Небе пълно със звезди" е създадена в рамките на програма "Младеж" (Дейност 3: Младежки инициативи, Капитал за бъдещето) на Европейския съюз.

     

На това място бих искала да благодаря най-сърдечно на всички, които ме подкрепиха при осъществяването на този проект. Помощта, която ми оказаха моите приятелки Мартина Соп и Мария Ябанджиева беше изключително ценна. Най-искрени благодарности и на моето семейство, което винаги ме е подкрепяло във всичко, което предприемам. Не мога да не спомена и подкрепата от страна на немската агенция за програма "Младеж" в лицето на Ивон Бухала, Клаудиус Сибел и Хайке Хорниг, чиито действия в определени етапи от осъществяването на проекта, изиграха решаваща роля.